ZAKRES ABONAMENTU MEDYCZNEGO

1. Konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
2. Konsultacje lekarzy 22 specjalizacji bez limitu
3. Bardzo szeroki panel laboratoryjnych
badań profilaktycznych bez skierowania,
4. Diagnostyka laboratoryjna na zlecenie lekarza,
5. Badania diagnostyczne EKG, EKG Holter, RTG, USG, USG Doppler
6. Rehabilitacja w postaci zabiegów fizykoterapii i kinezyterapii
7. Profilaktyczne konsultacje wspomagające: Dietetyczne,
logopedyczne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne

ILOŚĆ BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ (48 MIESIECY)

1. Konsultacje internistyczne
2. Specjalistyczne konsultacje lekarskie
3. Panel profilaktycznych badań laboratoryjnych
4. Badania laboratoryjne
5. Badanie RTG
6. Badanie EKG, EKG 24, EKG próba wysiłkowa
7. Badania USG
8. Zabiegi fizykoterapii
9. Audiometria, cytologia, densytometria, mammografia, spirometria
10. Badania USG Doppler
11. Badanie dna oka, ciśnienie śródgałkowe
12. Zabiegi kinezyterapii
nielimitowane
nielimitowane
4
nielimitowane
16
16
16
nielimitowane
4
4
4
nielimitowane(na zlecenie lekarza)
(na zlecenie lekarza)
(na zlecenie lekarza)
(na zlecenie lekarza)
(na zlecenie lekarza)(na zlecenie lekarza)

WIZYTA OBEJMUJE

1. wywiad
2. badania fizykalne
3. ocenę przebiegu choroby na podstawie dostępnej
dokumentacji
4. diagnozę
5. ustalenie postępowania terapeutycznego
6. dobór środków farmakologicznych
7. wystawienie recept oraz skierowań